Pro zadavatele

Pro zadavatele

Administrace veřejných zakázek

Zajistíme pro Vás kompletní průběh procesu zadávacího řízení. Zpracujeme veškeré požadované dokumenty, budeme se účastnit všech jednání v celém průběhu řízení. Zaručíme dodržení zákonem stanovených lhůt a termínů a zajistíme nezbytná zveřejnění v příslušných informačních systémech.

 • Administrace zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
  Příprava zadávacích podmínek včetně všech nezbytných příloh a následně zajištění řádného průběhu zadávacího řízení.

  Nabízíme Vám administraci všech druhů zadávacích řízení:
  • otevřené řízení,
  • zjednodušené podlimitní řízení,
  • užší řízení,
  • jednací řízení s uveřejněním i bez uveřejnění,
  • zadávací řízení na uzavření rámcové dohody s obnovením i bez obnovení soutěže, případně s kombinací obou možností,
  • zadávací řízení ve zjednodušeném režimu,
  • koncesní řízení,
  • další méně časté druhy zadávacích řízení (např.řízení se soutěžním dialogem, soutěž o návrh, dynamický nákupní systém, řízení o inovačním partnerství).

Agenda námitek a návrhů

Provedeme pro Vás analýzu obdržených námitek, vyhodnotíme jejich opodstatněnost a připravíme návrh rozhodnutí o námitkách.

V případě obdržení návrhu na zahájení správního řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,pro Vás připravíme analýzu samotného návrhu, zajistíme kompletaci veškeré dokumentace a připravíme vyjádření k návrhu.

Revize již zrealizovaných zadávacích řízení

Zrevidujeme Vámi již realizovaná zadávací řízení z hlediska splnění podmínek daných zákonem, připravíme výstupní analýzu, upozorníme na nedostatky a navrhneme procesy a metody řešení.

Odborné konzultace

 • Zpracování interních metodik pro zadávání veřejných zakázek, především zakázek malého rozsahu:
  Chcete mít jistotu, že Vaše zakázky malého rozsahu budou zadávány transparentně, nediskriminačně a v rámci instituce jednotně? Nechte si od nás připravit, případně aktualizovat, interní předpis pro zadávání veřejných zakázek.
 • Zpracování odborných stanovisek a právních výkladů pro oblast veřejných zakázek:
  Vypracujeme pro Vás odborná stanoviska týkající se veřejných zakázek. Takové stanovisko zpracujeme i pro žadatele o dotaci z EU jako podklad pro řídící orgány dozorující na veřejné zakázky hrazené z evropských prostředků. V případě, že Vám není něco jasné, připravíme pro Vás srozumitelný výklad.

Školení

Připravíme pro Vás jak obecné školení o veřejných zakázkách, tak školení „na míru“ plně odpovídající Vašim předem definovaným potřebám.
Jako zadavatel se dozvíte jak správně postupovat při zadávání veřejných zakázek a, jak se vyvarovat chybám a předejít hrozícím sankcím.