Pro dodavatele

Pro dodavatele

Příprava nabídky do zadávacího řízení

Připravíme pro Vás kompletní nabídku do zadávacího řízení. Pomůžeme se Vám zorientovat se v právních předpisech a požadavcích zadavatele.

Agenda námitek a návrhů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Posoudíme přiměřenost zadávacích podmínek a poskytneme pomoc při hájení Vašich práv, která povede ke zvýšení šance Vašeho úspěchu v zadávacím řízení. Zajistíme, aby námitky podané zadavateli splňovaly všechny zákonné podmínky.

Podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Máte důvodné podezření na nekalé jednání zadavatele, nebo na porušení zákonných pravidel? Připravíme pro Vás podnět k ÚOHS a pomůžeme Vám tak se domoci spravedlivého rozhodnutí.

Odborné konzultace

Pomůžeme Vám vyznat se v prostředí veřejných zakázek. Jsme schopni pro Vás zpracovat výkladová stanoviska a provést právní posouzení Vašich otázek.

Školení

Jako dodavatel do veřejných zakázek se dozvíte, jak správně zpracovávat nabídky podle zákona o zadávání veřejných zakázek, abyste minimalizovali možnost vyloučení z průběhu zadávacího řízení. Současně Vám vysvětlíme, jak se účinně bránit v případě, kdy máte podezření na nekalosti na straně zadavatele, a na co všechno máte při jednání se zadavatelem nárok.