PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Chci poradit

Naše služby

Administrace veřejných zakázek

Zajistíme pro Vás kompletní průběh procesu zadávacího řízení.

Agenda námitek a návrhu

Poradíme Vám s námitkami a návrhy k ÚOHS.

Revize zadávacích řízení

Zrevidujeme Vámi již realizovaná zadávací řízení.

Odborné konzultace

Zpracujeme interní metodiky pro zadávání veřejných zakázek a odborná stanoviska.

Školení veřejných zakázek

Připravíme pro Vás školení k veřejným zakázkám a související problematice.

Aktuality


ÚČINNOST NOVELY ZZVZ

18.7.2023
Tuto neděli 16. července 2023 nabyl účinnosti zákon č. 166/2023 Sb., který představuje první komplexní novelizaci ZZVZ a který byl do Poslanecké sněmovny předložen již v červnu minulého roku. Účelem novely bylo především odstranění nedostatků transpozice, snížení v některých bodech administrativní náročnosti a odstranění některých výkladových nejasností.

NOVELA ZZVZ ZVEŘEJNĚNA VE SBÍRCE ZÁKONŮ

18.6.2023
Dnes byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela ZZVZ. Účinnosti nabude v poměrně krátkém čase, konkrétně 30. dnem od publikace- již 16. července 2023. Jedná o první komplexní novelizaci ZZVZ, i když již o jeho desátou dílčí novelizaci.

POSLANECKÁ SNĚMOVNA SCHVÁLILA NOVELU ZZVZ

5.6.2023
Poslanecká sněmovna dne 30. 5. 2023 schválila novelu ZZVZ, která byla Senátem vrácena s pozměňovacími návrhy. Schváleno bylo znění, ve kterém byl návrh postoupen Senátu. Nedojde tedy k navýšení limitů pro VZMR. Účinnosti novela ZZVZ nabude 30. dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, předpokladem je tedy polovina července.

NOVELA ZZVZ V SENÁTU

16.5.2023
Senát schválil dne 10. 5. 2023 novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, ale ve znění odlišném od Poslanecké sněmovny. Nyní tak bude muset dojít k jejímu opětovnému projednání v Poslanecké sněmovně. Změny prosazené v Senátu se týkají poněkud kontroverzní změny výše limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu na 3 mil. Kč bez DPH na dodávky a služby a 9 mil. Kč bez DPH na stavební práce. Dále návrh změny zahrnuje také vyloučení účastníka zadávacího řízení z důvodu střetu zájmů.

Novela ZZVZ na cestě do Senátu

15.4.2023
Novela ZZVZ na cestě do Senátu Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 24. 3. 2023 novelu ZZVZ. Legislativní proces nyní bude pokračovat v Senátu. Jedná se o již desátou změnou ZZVZ, poprvé se však jedná o novelizaci, která má za účel odstranění nedostatků transpozice unijních zadávacích směrnic, na něž upozorňovala Evropská komise.